top of page
Introducing our law firm

Advocaat René De Vos,

meer dan 38 jaar aan ervaring en expertise

Kantoor sinds 1982

Over René De Vos

Advocaat aan de Balie Brussel (NL) sinds oktober 1982, met bijna 40 jaar ervaring en steunend op een netwerk van losse medewerkers. 
 

Behandelt en pleit zaken, zowel in de Nederlandse, als in de Franse taal op gans het grondgebied van België.

Beter een advocaat te vroeg dan te laat

Als er een probleem met juridische implicaties dreigt te ontstaan of ontstaan is, kan dit steeds besproken en geanalyseerd worden; voordelen en nadelen met elkaar afgewogen en een inschatting gemaakt worden van de mogelijke gevolgen. In samenspraak wordt er vooral gezocht naar de best  mogelijke oplossing.

Oplossen waar het kan, onderhandelen waar het mogelijk is en procederen als  het nodig is. 
(zowel voor rechtbanken als in het kader van arbitrage en minnelijke geschillenregeling)

Voorkeurmateries

01.

Pacht, agrarisch, aanneming, vermogensrecht

02.

Personen- en familierecht

Zoals echtscheidingen, goederenrecht, (mede)eigendom, afpaling, gemene muur, erfdienstbaarheden, burenhinder, huur, handershuur, koop en verkoop, verbintenissenrecht, contracten, aansprakelijkheidsrecht, vereffeningen en verdelingen.

03.

Verkeersrecht

Zowel op strafrechtelijk vlak (zoals overdreven snelheid, vluchtmisdrijf, dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen, rijgeschiktheid, ...) als op burgerlijk vlak (letselschade en schade aan voertuigen).

04.

Strafrecht

In principe geen detentie of voorhechtenis.

05.

Handelsrecht

Invordering facturen, handelshuur, ...

06.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening, onteigeningen

Beter een advocaat te vroeg dan te laat

René De Vos

Informatief

bottom of page