top of page

Tarieven

Overeenkomstig de Orde van de Vlaamse balies wordt het honorarium van de advocaat bepaalt, rekening houdend met: de omvang van de verrichte prestaties; de belangrijkheid van de zaak; de specialisatie en ervaring van de advocaat; het bereikte resultaat en de financiële draagkracht van de klant.  De berekening van het ereloon gebeurt in principe volgens uurtarief.

Provisies

Er worden regelmatig provisies gevraagd, dit laat een spreiding van de kosten toe, dit laat tevens de klant toe een evaluatie te maken en voorkomt een cumulatie en zware eindafrekening. Dit alles gebeurt in samenspraak met klant.


Sommige honoraria en kosten worden door verzekeringsmaatschappij betaald zoals door de rechtsbijstandverzekering bij automotorvoertuigen, uitbatingspolis. 

Kosten

Deze worden forfaitair en volgens de gebruikelijke norm berekend.

De honoraria en de kosten zijn onderhevig aan het BTW tarief van 21%.

Dactylografie: 10 euro per bladzijde

Kopie: 0,50 euro per bladzijde

Verplaatsingskosten: 0,50 euro per kilometer

Bijkomende kosten

Eventuele bijkomende kosten zoals  kosten van dagvaarding,  rolrechten,  deskundigenonderzoek, plaats bezoek van de rechtbank, betekening en uitvoering enz…. wordt door de klant rechtstreeks betaald en in de mate van het mogelijk verhaald op tegenpartij.

bottom of page